Menu
Your Cart

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik İlkeleri’nin amacı, Site Üyeler’ine ait bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik İlkeleri, Üyeler ile akdedilen Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Kartvizit Servisi, Site üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen bilgileri (isim-soyisim, iletişim bilgileri, Tetkik ve Üye’yi tanımlamaya yönelik her türlü bilgi), Üye ile yaptığı Üyelik Sözleşmesi ve işbu Gizlilik İlkeleri ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Kartvizit Servisi, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Söz konusu kişisel bilgiler, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen hallerin dışında, Üye ile temas kurmak veya Üye’nin Sistem’deki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, Üye’nin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir.  Üye’nin ayrıca onay vermesi halinde onay kapsamında söz konusu bilgiler Kartvizit Servisi ve işbirliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ayrıca söz konusu bilgiler üzerinden Sitem ve Hizmetlerin tanıtımı vb. faaliyetlere ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Üye ile iletişime geçilebilecektir.

Kartvizit Servisi, Üye’nin sistem üzerinde gerçekleştirdiği işlemlere ilişki bilgileri anonim hale getirerek istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Kartvizit Servisi ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.  

Kartvizit Servisi ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Üye’ye ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,

Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla Üyeler’le ilgili bilgi talep edilmesi,

Üye’nin haklarını korumak veya güvenliklerini sağlamak için bilgi vermenin gerekli olması.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Site ve sistemde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Kartvizit Servisi gereken hallerde Üyeler’in IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca Üyeler’i genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Kartvizit Servisi, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Üye’nin bulunduğu ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı Kartvizit Servisilerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Kartvizit Servisi’in Site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kartvizit Servisi, işbu Gizlilik İlkeleri’ni dilediği zaman Site’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Kartvizit Servisi’nin değişiklik yaptığı Gizlilik İlkeleri hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Powered by PitchPrint